Turystyka 1906-1975

Józef Rudolf Maź (1894-1966) – bojownik o wolność i polską szkołę, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, działacz oświatowy sportu i turystyki, twórca kultury fizycznej i szkolnego ruchu wychowania fizycznego i sportu na kresach wschodnich RP, działacz Sokoła. Od września 1918 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania w Szkole Powszechnej w Okszowie pow. Chełm. Od 1 grudnia 1919 r. nauczyciel wychowania fizycznego w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim i Szkoły Ćwiczeń w Chełmie. Ukończył (roczny kurs) Studium WF w Warszawie i Centralną Szkołę Wojskową Gimnastyki i Sportów w Poznaniu.  Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie od 1918 r. (i Żeńskie od 1919 r.) – było drugim w Chełmie od 1919 r., ośrodkiem polskiej szkoły, kultury i kultury fizycznej promieniując na kresy wschodnie Rzeczypospolitej. Seminarium Męskie mieściło się w budynkach poklasztornych (kościoła i klasztoru o.o. reformatów) przy ul. Reformackiej wraz z kursami przygotowawczymi czyli Preparandą.

Ruch wycieczek, wędrówek, rajdów i obozów Seminarzystów o charakterze sportowo-wypoczynkowym i regionalno-krajoznawczym oparty o system naukowo-poznawczy był ścisłym elementem programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Uczelnia ta kształciła przyszłych nauczycieli, dlatego też aspekt wycieczek szkolnych realizowany był jako dział obowiązkowy wchodzący w zakres wychowania fizycznego. Szczególnie Seminarium Męskie obejmowało swym zasięgiem dydaktycznym (poprzez system praktyk i badań przyszłych nauczycieli) przyległe miejscowości powiatu niosąc im pomoc w postaci opracowań programów, wysokokwalifikowanych nauczycieli m.in. z wychowania fizycznego oraz występy i pokazy organizowania imprez kulturalno-sportowych (w tym z rekreacji, wycieczek, obozów, gier sportowych,  gier i zabaw i sportów wodnych).

Rzecznikiem w\w aspektów i form pracy dydaktycznej było powołane przy  Męskim Seminarium przez Józefa Mazia w marcu 1923 r.  Szkolne Koło Sportowe „Zdrów”. Było to (jak wynika ze źródeł) pierwsze koło w Polsce, odegrało znaczącą rolę na kresach Rzeczypospolitej w krzewieniu oświaty, kultury i kultury fizycznej. Działalność Koła (oparta na regulaminie) rozbudziło i ożywiło w Chełmie życie sportowe i stało się przykładem, dla innych szkół. (SKS „Zdrów”) koordynowało wszelką działalność, sportową i turystyczną na terenie szkoły). Pierwszą wycieczkę tematyczno-naukową i sportowo-krajoznawczą (poza zwykłymi wycieczkami lekcyjnymi) zorganizował SKS „Zdrów” z opiekunem J. Maziem 1 czerwca 1924 r. Była to grupowa wycieczka wyjazdowa, na zaproszenie Urzędniczego Klubu Sportowego „Włodawia”  i Szkolnego Klubu. Uczestniczyli w niej uczniowie III i IV kursu,  celem przeprowadzania pokazowych zawodów: piłki nożnej, lekkiej atletyki, gier i zabaw i gier zespołowych oraz rozegraniu pokazowych meczów, na koniec wspólne zwiedzanie okolicy i kąpiel w rzece Bug. Od 1925 r. (po nieoczekiwanym odejściu z Chełma J. Mazia) wszelkie obowiązki szkolne nauczyciela wychowania fizycznego i opiekuna SKS „Zdrów” objął Bolesław Zygmunt Kruczek-Wirski (od 1936 r. Wirski).

Bolesław Zygmunt (Kruczek)-Wirski (1900-1972) – bojownik o wolność i polską szkołę, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, działacz oświatowy i sportowy, twórca kultury fizycznej i  szkolnego ruchu wychowania fizycznego i sportu oraz systemu wycieczek i obozów szkolnych, animator ruchu krajoznawczo-turystycznego, działacz Sokoła i LMK, twórca szkolnych tzw. gier i zabaw im. Wirskiego.

Wycieczki w tej formie weszły od 1925 r. do tradycji szkoły. Od 1926 r. B. Kruczek-Wirski rozpowszechnił jeszcze wszelkie rodzaje wycieczek szkolnych jak, piesze, rowerowe i wodne, wśród młodzieży szkoły i nadał im charakter masowy zdrowotno-wypoczynkowy, sprawnościowo-sportowy i metodyczno-turystyczny – egzekwując aspekty zdrowotno-wypoczynkowe na koloniach, sprawnościowo-sportowe na obozach i metodyczno-turystyczne na wędrówkach, rajdach i zlotach. Następnie na bazie tych doświadczeń, powołano w 1929 r. przy Seminarium Męskim, jako sekcja-agenda SKS „Zdrów”, specjalistyczne Szkolne Koło Krajoznawcze – które od tego roku współtworzyło w Chełmie szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11