Hobby i Pasje

Modelarstwo

W Szkole Filologicznej – dalej zwanej Gimnazjum „Czarniecczyków” jako pierwszej w chełmskiej oświacie od września 1915 r.,

Tenis stołowy

Ping-pong jako masowa gra sportowo-sprawnościowa właściwie w Chełmie,

Polowania

Wielkie Polowania Wigilijno – Noworoczne ukazujące też piękno i tajemniczość oraz romantyczno-przygodowy urok.

Turystyka 1906-1975

Ruch krajoznawczo-turystyczny, aktywnej współczesnej turystyki na ziemi chełmskiej w latach 1906 –1975