Waldemar Antoni Kozłowski

Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, sportsman, trener, regionalista, dokumentalista, autor książek popularno-naukowych, historyk kultury fizycznej i turystyki. Pionier i twórca dokumentu-kroniki historii kultury fizycznej i turystyki Chełma i ziemi chełmskiej jako jedyny zgłębił tą wiedzę, a poprzez swoje kolejne książki, uchronił wiele faktów, zdarzeń i informacji dla potomnych od zapomnienia.

Jest absolwentem AWF w Białej Podlaskiej. Studia Podyplomowe ukończył w Gdańsku na AWFiS. Posiada tytuł trenera II klasy z piłki ręcznej oraz Trzeci (najwyższy) Stopień Specjalizacji Zawodowej z Wychowania Fizycznego, który uzyskał w Warszawie. Posiada też tytuły instruktora dyplomowanego z piłki koszykowej, piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkiej atletyki. Ponadto Animatora sportu dzieci i młodzieży oraz kierownika wypoczynku-wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego honorową odznakę za zasługi w sporcie szkolnym.

Brał też udział w finałach mistrzostw Polski nauczycieli w tenisie ziemnym i tenisie stołowym. Ponadto pisał do lokalnej gazety Super Tydzień Chełmski ponad 300-artykułów popularno-naukowych z cyklów pt: „Z dziejów kultury fizycznej na Chełmszczyźnie”, „Sport – mity – obyczaje” i „Pisali przed laty”. Zorganizował w Chełmskim Archiwum, cykliczne wystawy pt. „Kultura fizyczna w Chełmie od XV w. do obecnej chwili”.

Dokonuje wnikliwych badań, które decydują, że jego kolejne wydawnictwa książkowe mają bogate walory poznawcze. Prace jego autorstwa są cennym źródłem wiedzy i informacji o tradycjach kultury fizycznej Chełma i ziemi chełmskiej, promuje tym Chełm i region na arenie ogólnopolskiej.

Nie obce są mu zagadnienia sfery turystyki. Jako student AWF 1972-1976 (i później) rozpoczął swoje pierwsze profesjonalne wojaże krajoznawczo-turystyczne. Spenetrował: Mazury, Tatry Wysokie i Zachodnie, Beskid Niski, Roztocze, Spływ Drwęcą, Hel – Góry Niemieckie Harz i Thuringen, Berlin, Lipsk, Drezno, Wittenberg Lut., Frankfurt, Wuppertal – Krym, Moskwę, Kijów, Mały Kaukaz, Tbilisi, część Kaukazu – Budapeszt, Balaton, Wiedeń, Klagenfurt, Villach, Udine-(tu w 1976 r. przeżył trzęsienie ziemi), Alpy Wschodnie, Wenecję, Florencję, Rzym, Watykan-(tu audiencja u papieża), Monte Cassino. (1989) Rejs z żoną po Morzu Czarnym, porty Odessa, Soczi, Suchumi, Batumi rejs do granic Turcji. (1996) Rodzinna wycieczka do Ameryki (USA) śladami pierwszych osadników, Boston, Plimouth Plantation życie pierwszych kolonistów Indian, Williamsburg, Jamestown Settlement odkrycia archeologiczne, wioski Indian Powhatan, port na Oceanie Atlantyckim.