Kultura i Turystyka

Inne wydarzenia wzbogacające wartości – (atrakcyjność) Chełma – ziemi chełmskiej (powiatu chełmskiego) w aspekcie historycznym, kulturowym i turystycznym.

Kultura

W Szkole Filologicznej – dalej zwanej Gimnazjum „Czarniecczyków” jako pierwszej w chełmskiej oświacie od września 1915 r.,

Modelarstwo

W Szkole Filologicznej – dalej zwanej Gimnazjum „Czarniecczyków” jako pierwszej w chełmskiej oświacie od września 1915 r.,

Tenis stołowy

Ping-pong jako masowa gra sportowo-sprawnościowa właściwie w Chełmie,

Podnoszenie ciężarów

Podnoszenie ciężarów (jak i zapasy), wywodzą się z rodziny siłowych sportów określanych mianem ciężka atletyka,