Rodzina i ród

Witalis Bielecki

Sportsman, pracownik Referatu Hodowli Koni przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Koronnych oraz Zarządu Stadnin Państwowych w Polsce, koniuszy w Państwowej Stadninie Koni Janów Podlaski „ Wygoda” 1928-1944.

Herb

Herbem Rogala pieczętował się ród Zawadzkich oraz spokrewniony z nim ród Bieleckich…

Witold Kozłowski

Sportowiec, instruktor WF i PW, bojownik ruchu oporu, działacz kultury fizycznej, społecznik.