Poniżej znajdują się wszystkie moje wydane publikacje.
Po więcej informacji, zapraszam do przejrzenia galerii zdjęć, spisów treści,
niektórych pełnych publikacji, a przede wszystkim do ich zakupu!


33. Rozpusta –

                                 suplement do

      Folklor – Kultura dzielnic Chełma do 1989 r.

 

Chełm 2023

***

Cała książka – czytam!


32. Szkolne Koło Sportowe „Zdrów”

przy

      Liceum Pedagogicznym w Chełmie

w latach 1945 – 1966

w tym

           – protokoły z konferencji WF 1933 – 1937

– SKS „Zdrów” i MKS 1938 – 1939

               – wydanie poprawione i uzupełnione 

Chełm 2022

***

Cała książka – czytam!


31. Zrzeszenie Sportowe

Szkolnictwa Zawodowego „Zryw” przy

Technikum Mechanicznym w Chełmie

w latach 1953-1957

Chełm 2022

***

Cała książka – czytam!


30. Leszek Kulikowski jego praca i dokonania

1932 – 2003

Chełm 2021

***

Cała książka – czytam!


29. Czesław Ściubak 1927 – 1975

jego praca i dokonania

i jego ZS SZ „ZRYW” 1953 – 1957

Chełm 2021

***

Cała książka –czytam!


28. Przestępczość w życiu mieszkańców
Chełma i powiatu chełmskiego
w latach 1918 – 1939

Chełm 2020

***

Cała książka – czytam!


27. Witalis Bielecki. Życie, praca i dokonania 1892-1976. Chełm 2020

***

Cała książka – czytam!


26. Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1918 –1939. Chełm 2020

***

Cała książka – czytam!


25. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie w latach 1918 –1939. Chełm 2020

***

Cała książka – czytam!


24. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmie w latach 1918 –1939. Chełm 2020

***

Cała książka – czytam!


23. Związek Strzelecki „Strzelec” W Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1918 –1939. Chełm 2020

***

Cała książka – czytam!


22. Sklepy, hotele, kina, restauracje, banki, krawcy, lekarze, piekarnie, browary, gorzelnie, piwiarnie, cukiernie, lodziarnie, firmy, fryzjerzy, owocarnie, manufaktury, kawiarnie, łaźnie, apteki, szewcy, młyny, księgarnie, kioski, herbaciarnie, karczmy, i inne obiekty codziennego użytku w Chełmie w latach 1918-1939. Chełm 2020 

***

Cała książka – czytam!


21. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury Fizycznej i Turystyki.
Słownik Biograficzny Część Trzecia. Chełm 2017

***

Cała książka – czytam!


20. Liga Obrony Powietrznej Państwa 1924 –1928,
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 1929–1939, Liga Lotnicza 1946–1950
w Chełmie i w powiecie chełmskim. Chełm 2017

***

Cała książka – czytam!


19.  Folklor – Kultura Dzielnic Chełma do 1989 r., Chełm 2016

ksiazka19_c

***

Cała książka – czytam!


 18.  Rozwój turystyki w Chełmie i powiecie chełmskim, Chełm 2014

***

Cała książka – czytam!


17.  Edward Szałaj (1929-2008), Chełm 2013

***

Cała książka – czytam!


16.  Chełmskie Towarzystwo Cyklistów (1922 – 1939), Chełm 2013

***

Cała książka – czytam!


15. Liga Żeglugi Polskiej 1921-1924, Liga Morska i Rzeczna 1925-1930,
Liga Morska i Kolonialna 1931-1939,
Liga Morska 1945-1952 w Chełmie i w powiecie chełmskim, Chełm 2012

***

Cała książka – czytam!


14. Bolesław Zygmunt Wirski (1900-1972) i jego dokonania, Chełm 2012

***

Cała książka – czytam!


13. Kultura fizyczna w Chełmie i powiecie chełmskim
w latach 1944 – 2010, Chełm 2011

***

Spis treści – sprawdzam!

Cała książka – czytam!


12. Ruch Krajoznawczo Turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w Chełmie – ziemi chełmskiej – w latach (1906) -1944 – 2010, Chełm 2011

***

Cała książka – czytam!


11. Kazimierz Paweł Janczykowski –  1888-1972, Chełm 2011

***

Cała książka – czytam!


10. Dzieje piłki nożnej w Chełmie w latach 1919-2010, Chełm 2010

ksiazka10_a

***

Spis treści – sprawdzam!

Cała książka – czytam!


9. Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny.
Część druga, Chełm 2009

***

Cała książka – czytam!


8. Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008

***

Cała książka – czytam!


7. Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej
w latach 1918 – 1939, Chełm 2008

***

Cała książka – czytam!


6. Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2007

***

Cała książka – czytam!


5. Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny.
Część pierwsza, Chełm 2007

***

Cała książka – czytam!


4. Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2004

***

Cała książka – czytam!


3. Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym
na terenie Chełmszczyzny w okresie międzywojennym 1918-1939, Chełm 2001

***


2. Kazimierz chełmianie Paweł Janczykowski
– biografia (1888-1972), Chełm 2000

***


1. Dzieje kultury fizycznej na Ziemi Chełmskiej, Chełm 1994

ksiazka1_a

***