Koło ML

Koło Miłośników Lotnictwa… Dnia 19 lutego 1926 r., na zebraniu powołano Szkolne Koło Miłośników Lotnictwa przy Gimnazjum „Czarniecczyków”, jako pierwszą szkolną placówkę LOPP w Chełmie, której zadaniem miało być: 1. w pierwszym rzędzie zapoznanie z ideą LOPP i rozszerzenie jej wśród społeczeństwa, 2) praca w dziedzinie lotnictwa, a tym samym przysposobienie się na przyszłych lotników. Wybrano Zarząd: p. prof. Moczulski opiekun Koła, kol. Hieronim Sorgjalis Prezes, kol. Turski sekretarz. Dokonano podziału poszczególnych funkcji: Stanisław Poraziński kierownik sekcji propagandowej, Franciszek Ostrowski kierownik sekcji mechanicznej i skarbnik Koła i Jerzy Rzewuski kierownik laboratorium.
W krótkim czasie zorganizowali się i przystąpili do realizowania celów. Utworzono przy Kole pierwszą w Chełmie modelarnię, która kierując się ułożonym przez Głowackiego regulaminem pracy, zaczęła pod kierownictwem instruktora Giżyckiego produkować liczne modele samolotów. Już w czerwcu tego roku trzydzieści parę modeli zostały wystawione do zorganizowanego w Gimnazjum konkursu co sprawiło ciekawym wielkie emocje.
Dnia 16 października 1926 r. Lubelski Zarząd LOPP zorganizował „Konkurs modeli latających” na terenach lotniska. W trakcie zawodów F. Ostrowski zdobył I-miejsce a Ad. Moczulski III-miejsce i nagrodę za prezentację modeli przez siebie wykonanych oraz formułę ich akrobacji. Za te osiągnięcia w nagrodę Koło otrzymało od fabryki samolotów w Lublinie specjalistyczny materiał do budowy modeli nowej generacji. Zwycięstwa te uplasowały Koło się na I-miejscu wśród Kół Miłośników Lotnictwa woj. lubelskiego.
Koło prowadziło aktywną pracę na polu propagandowym, przeprowadzono w mieście i powiecie wiele odczytów, wyświetlono wiele przeźroczy i filmów o polskim i światowym lotnictwie najczęściej w sali Resursy.

Prowadzono rozmowy wśród Włodawskiej młodzieży szkolnej celem powołania tam Koła w myśl hasła „silne lotnictwo, to potęga Polski”. Fundusze potrzebne do działalności, Koło czerpało, z wpisowych, składek, pomocy klas VII oraz z charytatywnych balów i festynów.
Działała czytelnia i biblioteka specjalistyczna pod kierowana przez Janinę Tokarską. Koło Lotnicze Gimnazjum ufundowało pamiątkową tablice ku czci Orlińskiego i sierż. Kubiaka. Dnia 11 października tego roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedzona omówieniem wspaniałego lotu. U dołu tablicy umieszczono napis treści: „Zwycięzcom powietrza na pamiątkę odbytego lotu Warszawa-Tokio 27\VIII – 27\IX 1926 r. młodzież gimnazjum”. Tablica ta odgrywała doniosłą rolę, propagując wśród młodzieży umiłowanie lotnictwa i ich rycerzy. W ciągłym rozwoju, Koło rozbudowało sekcje, a członkowie otrzymali legitymacje uprawniające do wszystkich zniżek udzielanych przez LOPP.
Na rok szkolny 1927 \ 1928 wybrano nowy Zarząd; Prezes Koła Jerzy Rzewuski, vice-prezes Paweł Durko, skar. Fr. Ostrowski, sekr. Wł. Wiączkowski, bibliotekarz K. Żebrowski, kier. sekcji propagandowej Durko, modelarnię prowadzili instruktor p. Giżycki i Rzewuski.
Prowadzono odczyty i wyświetlanie filmów oraz akcje propagandowe na rzecz szkoły i miasta. Od początku 1927 r. sekcja mechaniczna była zajęta wielkim przedsięwzięciem, budową awionetki oraz modeli latających własnej konstrukcji, budowano też polskie modele lotnicze jednostek pasażerskich i wojskowo-bojowych dla potrzeb szkolnych i wystaw poglądowych. Koło podlegało ciągłym modyfikacjom, dlatego też często zmieniał się zarząd.

Na rok 1928 \ 1929 wybrano z kolei trzeci Zarząd; Prezes Chojnacki, vice Dziorżek oraz bibliotekarz i sekr. Bida. Rozbudowano i powołano nowe sekcje a nawet specjalistyczne podsekcje. W wyniku czego powołano sekcję radio-mechaniczną pod kierownictwem Trusa, natomiast podsekcja mechaniczna w której wiodącymi były klasy V i VI miały podział pracy na budowanie awionetki i modeli latających, kierownikami tu byli Giżycki i Rudnicki. Kierownikiem sekcji propagandowej był Chojnacki. W ramach wyróżnienia Koło otrzymało samolot od Woj. LOPP, który po wyremontowaniu miał służyć do lotów szkoleniowych.