***

Książki dotyczące sfery kultury fizycznej
i turystyki Chełma i Ziemi Chełmskiej – obejmujące lata 1944-2010


12. Ruch Krajoznawczo Turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w Chełmie – ziemi chełmskiej – w latach (1906) -1944 – 2010, Chełm 2011

***

Cała książka – czytam!


13. Kultura fizyczna w Chełmie i powiecie chełmskim
w latach 1944 – 2010, Chełm 2011

***

Spis treści – sprawdzam!

Cała książka – czytam!

Pages: 1 2 3 4 5