***

Książki dotyczące zasłużonych Chełmian


5. Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny.
Część pierwsza, Chełm 2007

***

Cała książka – czytam!


9. Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny.
Część druga, Chełm 2009

***

Cała książka – czytam!

Pages: 1 2 3 4 5