***

Galerie wybitnych Chełmian z kultury fizycznej i turystyki


11. Kazimierz Paweł Janczykowski –  1888-1972, Chełm 2011

***

Cała książka – czytam!


14. Bolesław Zygmunt Wirski (1900-1972) i jego dokonania, Chełm 2012

***

Cała książka – czytam!

Pages: 1 2 3 4 5