***

Książki dotyczące sfery kultury fizycznej i turystyki Chełma i Ziemi Chełmskiej
– obejmujące lata 1918-1939 (sięgające od XV wieku do 1944 r.)


4. Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2004

***

Cała książka – czytam!


6. Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2007

***

Cała książka – czytam!


7. Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej
w latach 1918 – 1939, Chełm 2008

***

Cała książka – czytam!


8. Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008

***

Cała książka – czytam!

Pages: 1 2 3 4 5