Sprostowanie – od autora – dodane 24.06.2018r.

 

W 1985 r., na prośbę Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, opracowałem pierwszą monografię dotyczącą  kultury fizycznej Chełma – ziemi chełmskiej, w której pojawiły się po raz pierwszy wątki, organizacji paramilitarnych.

  Komitet Obchodów 600-lecia nadania Praw Miejskich dla Chełma (1392), wydał z tej okazji w 1994 r. książkę mojego autorstwa pt: Dzieje kultury fizycznej na ziemi chełmskiej. Była to moja pionierska (i pierwsza) pozycja książkowa. Obejmowała bogaty materiał źródłowy-faktograficzny, tu pokazały się wątki dotyczące organizacji paramilitarnych. Jak się później okazało, jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o działalności organizacji paramilitarnych w Chełmie i w powiecie chełmskim były lokalne gazety: „Zwierciadło” 1923-1932 i „Kronika Nadbużańska” 1933-1939właściwie w tym czasie w całości  niedostępne (w bibliotece były strzępy) a w całości były w posiadaniu osób prywatnych.

W 2008 r. (troszeczkę naciskany) wydałem kolejną swoją książkę pt.: Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach 1918-1939, (to (tak mi się wydawało) poprawione moje wydanie z 2001 r.: pt. Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie Chełmszczyzny w okresie międzywojennym 1918-1939). Z wielu dostępnych informacji źródłowych jakie napotkałem do tej chwili, ta wersja którą przedstawiłem w tej pozycji książkowej, miała być najpewniejsza – jak się później okazało nie była (właściwie nie z mojej winy i niepotrzebnie pośpieszyłem się – ale jako autor mogę zawsze do tego tematu wrócić i go poprawić).

Pod koniec 2009 r. (podczas ciągłej penetracji) natrafiłem na brakujące czasopisma i materiały źródłowe dotyczące właśnie działalności organizacji paramilitarnych w Chełmie i w powiecie chełmskim – dopiąłem swego nie patrząc na koszty i skompletowałem wszystkie numery „Zwierciadła” i „Kroniki Nadbużańskiej”. Przeprowadziłem powtórną analizę materiału, kwerendę wszystkich źródeł – uporządkowałem i poprawiłem wszystkie fakty – nie musiałem prosić o łaskę innych od których dostawałem okrojone informacje, teraz miałem je wszystkie w posiadaniu.

Skorzystałem też z prywatnych skąpych zbiorów-bibliotek kultowych osobistości Chełma tego okresu takich jak : Kazimierz Paweł Janczykowski, Bolesław Zygmunt Wirski-(Kruczek), Jan Grzela, Jan Puchowski, Zygmunt Berezecki.       

 Szczątkowe informacje znajdują się też w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie (APLOCH), patrz:  Akta miasta Chełma.

W związku z zaistniałymi nowymi faktami, postanowiłem wydać osobne jednostkowe książeczki dotyczące właśnie poszczególnych organizacji paramilitarnych w Chełmie  i w powiecie chełmskim w latach 1918 – 1939 a wiernych czytelników za to wszystko przepraszam.

Wynikiem tego wydałem już dwie jednostkowe książeczki  dotyczące :

 1 – w 2012 r. Lig Morskich (wiodąca była Liga Morska i Kolonialna);

 2 – w 2017 r. Lig Lotniczych (wiodąca była Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) –  w Chełmie i w powiecie chełmskim. 

Teraz opracowuję do wydania (może wyjdą jeszcze w tym roku) następujące jednostkowe pozycje :

3 – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe ;

4 – Polskie  Towarzystwo  Gimnastyczne „Sokół” ;

5 – Związek  Strzelecki „Strzelec” ;

6Wychowanie  Fizyczne  i  Przysposobienie  Wojskowe ;

Oczywiście przestrzeń czasowa obejmuje od 1918 r. i dotyczy Chełma i powiatu chełmskiego.

W perspektywie czasu już wydane moje książeczki pt:

1 – Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie Chełmszczyzny w okresie międzywojennym 1918-1939, Chełm 2001; i

2 – Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach 1918-1939, Chełm 2008 – już jakby tracą swoją moc oraz wszystkie wątki umieszczone w innych pozycjach książkowych.  

Za to wszystko przepraszam !